Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Fizika

-az egyetemi program heti 23-24 óra szakoktatás 6 félév (84 hét) alatt
-az első négy félévében a hallgatók alapos matematikai és fizikai képzést kapnak olyan előadások és tantárgyak révén mint például: Algebra, Matematikai analízis, Kémia, Mechanika, Hőtan, Elektromosságtan és mágnességtan, Optika, Elektronika, Kvantummechanika, Statisztikus fizika, Számítógépes fizika, Atom és molekulafizika, stb.
-az utolsó két félévben a hallgatók a szakirányt meghatározó tantárgyak (Színképelemzés és lézerek fizikája, Magfizika, Plazmafizika, Fluidumok fizikája, Szilárdtestfizika, Elemi részek, stb.) látogatásával egészítik ki alapismereteiket
-a megszerzett elméleti ismereteket kétszer két hét szakmai gyakorlat egészíti ki.

Város: Kolozsvár
Nyelv: román
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év