Leírás
Vidékfejlesztési agrármérnöki

A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Keszthely.
Tandíjmentes.
A képzés célja:
Olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására is.
 

Város: Székelyudvarhely
Nyelv: magyar
Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás
Képzés időtartama: 6 félév + 1 félév