Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Orvosi fizika

-román nyelvű alapképzés, lehetőség van bizonyos tantárgyakat magyarul tanulni
-az egyetemi program heti 23-24 óra szakoktatás 6 félév (84 hét) alatt
-az alapos fizikusképzés után, az ötödik félévvel kezdődően, a hallgatók, nagyrészt román tanítási nyelven, orvosi színezetű szaktantárgyakkal egészítik ki ismereteiket: Anatómia, Biofizika és biokémia, Orvosi műszerezés, Orvosi képalkotás, Nukleáris medicina, Radiológia, Dozimetria és detektorok, stb.
-a megszerzett elméleti ismereteket korházakban lebonyolított szakmai gyakorlat egészíti ki

Város: Kolozsvár
Nyelv: román
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év