Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Mérnöki fizika

-magyar nyelvű alapképzés, bizonyos szaktantárgyakat csak román nyelven lehet felvenni
-az egyetemi program heti 28 óra szakoktatás 8 félév (112 hét) alatt
-az alapos fizikusképzés után, az ötödik félévvel kezdődően, a hallgatók, magyar, illetve román tanítási nyelven, mérnöki színezetű szaktantárgyakkal egészítik ki ismereteiket: Optoelektronika, Biorobotika, Műszerezés és méréstechnika szenzorokkal, Magreaktorok, Mágneses anyagok fizikája és technológiája, Polimérek fizikája és technológiája, Plazmafizika, Szupravezetés, Hőelektromos jelenségek fizikája, Alacsony hőmérsékletek fizikája, Menedzsment, Az információ elektronikus feldolgozása, stb.
-a megszerzett elméleti ismereteket, másodévtől kezdődően évente két hetes szakmai gyakorlat egészíti ki.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 4 év