Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Teatrológia (kulturális menedzsment, színházi sajtó)

A szaktárgyak egy része a sajtóhoz, más részük pedig a színház médiumához kapcsolódik (egyetemes-, magyar- és romániai színháztörténet, drámaelmélet, jelmez-, díszlet- , és rendezéstörténet, dráma- és forgatókönyvírás, színházesztétika, médiaismeret, kulturális menedzsment és marketing). A színház mellett a társművészetek is kiemelt részét jelentik a képzésnek: pl. zene-, tánc- és művészettörténet, A záróvizsgán egy elméleti téma összegzésére / színházi esettanulmány megírására / gyakorlati (dramaturgiai, fordítói stb.) munka bemutatására, elemzésére és kritikus értékelésére válnak képesekké.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év