Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Jog

5+1 érv, hogy miért a Sapientia EMTE akkreditált jogászképzését válaszd:

1. Mert itt nem idegen szavakat és szövegeket magolsz, hanem a kétnyelvű, román-magyar képzésnek köszönhetően meg is érted a jogot.
2. Mert minden feltétel adott, hogy itt tökéletesen megtanulj románul és román nyelvű szaktudásod versenyképes legyen.
3. Mert a Collegium Iuridicum szakkollégiumban ingyenes lakhatási lehetőséget biztosítunk a legjobb hallgatóknak - elsőéveseknek is - Kolozsvár egyik legszebb részében, gyönyörű történelmi épületben, és ösztöndíjakkal is támogatjuk diákjaink tanulását.
4. Mert egyetlen más romániai egyetem sem helyez akkora hangsúlyt a gyakorlatra, a perszimulációkra, a tudományos programokra, a szakmai kirándulásokra, külföldi vendégtanárokra, mint mi: mert azt szeretnénk, hogy sikeres legyél.
5. Mert az egyetem utáni bírói, ügyészi, ügyvédi szakvizsgákra csak mi kínálunk külön felkészítő programokat.

+ És a plusz érv: Kolozsvár Erdély legvonzóbb egyetemi városa, pezsgő diák- és kulturális élettel!


A szak célja a korszerű és gyakorlatias jogi szakismereteket átadása. A végzett hallgató ismeri a román jogrendszer fő jogterületeit és az alapvető jogintézményeket, elméleti és gyakorlati ismeretei alkalmassá teszik a jogászi tevékenységre. A szak koncepciója két szempontból is újszerű a más karokon folyó jogi oktatáshoz viszonyítva.

A képzés kétnyelvű, román-magyar képzés. A kétnyelvűség pontosan megtervezett: egyes tárgyak (polgári jog, büntetőjog, polgári eljárási jog, büntető eljárási jog) román, más tárgyak magyar nyelven hallgathatóak. A román nyelv és szaknyelv legmagasabb fokú ismerete nélkülözhetetlen, hogy a jogászi pályán a végzett hallgatók megfelelően érvényesüljenek. A magyar szaknyelv ismerete viszont lehetővé teszi, hogy egyszerre két uniós nyelven, magas színvonalon is végezhessék tevékenységüket. A román jogszabályok által biztosított nyelvi jogokat csak így lehet tartalommal feltölteni.

A képzés összekapcsolja az elméleti és gyakorlati, a román és az európai közösségi jogi elemeket, hogy az eddig létező jogi oktatást a nyugat-európai egyetemi tapasztalatok alapján korszerűsítse. A hallgatók gyakorlati ismereteinek elmélyítését és készségeinek fejlesztését közigazgatási és igazságszolgáltatási szakmai gyakorlat segíti elő. Az oktatási és kutatási munka során ugyanakkor a szak felvállalja a kolozsvári és erdélyi jogászképzés hagyományait is.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 4 év