Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Gazdasági informatika

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva, a valós gazdasági-, üzleti folyamatok megértésére, modellezésére, a problémák megfogalmazására és megoldásukra  vagy megoldási javaslattételre.

A gazdasági informatikus megfelelő ismeretekkel és jártasággal rendelkezik a gazdasági tevékenységgel összefüggő informatikai problémák feltárására és megoldására, a vállalatok számára szükséges informatikai alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségének megfelelő felügyeletére.

Város: Csíkszereda
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év