Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Könyvelés és gazdálkodási informatika

Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg jól megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások vagy pénzintézetek pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, továbbá számviteli szakfeladatok irányítására. Végzőseink képesek a különböző szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére.

Város: Csíkszereda
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év