Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Európai szociálpolitikák

MIT TANULHATSZ? 

Elméleti tárgyak: európai szociálpolitika, szociális jog, európai közpolitikák, szociális ellátórendszerek.                                                              Szakpolitikai tárgyak: esélyegyenlőség, társadalmi inklúzió, kisebbségpolitika, fejlesztéspolitika, egész- ségpolitika, foglalkoztatáspolitika.
Alkalmazott tárgyak: kutatásmódszertan, szociál- politikák elemzése és kidolgozása, Európai Uniós források és projektek. 

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

Pedagógia modul második szintje.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL? 

Pályaorientációs tanácsadóként, humánerőforrás-menedzserként, reintegrációs szakemberként, pályázati, fejlesztési szakértőként, szociális szakemberként, oktatásban, képzési szakemberként. 

Interdiszciplináris képzésünkre elsősorban társadalomtudományi végzettségű hallgatókat várunk, de a szak nyitott a más területekről érkezők, például pedagógusok, közgazdászok vagy akár a mérnö- kök számára is. A képzés során szerzett szakmai ismeretek és általános kompetenciák szélesítik végzettjeink munkaerőpiaci lehetőségeit. A mesteri program elmélyült ismereteket nyújt a szociálpolitikák elemzése, stratégiai tervezése és kivitelezése terén. Szakunkon az európai és hazai perspektívák ötvözését kínáljuk, különös hangsúlyt fektetünk a szociálpolitikák gyakorlati vonatkozásaira, valamint a szociális projektek fejlesztésére. A képzés munkahely mellett is elvégezhető. 

Város: Nagyvárad
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 2 év