Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Evangélikus teológia

Az Evangélikus alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével az evangélikus-lutheránus egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. Az evangélikus alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vállalja fel. A hallgató tanulmányai kezdetén szerződést köt a támogató egyházzal, amelynek értelmében tanulmányai elvégzése után legalább öt évig az őt támogató evangélikus egyház keretében fog szolgálni. Ellenkező esetben a hallgató vállalja, hogy egyetemi tanulmányainak költségeit visszatéríti.
Az alapképzés célja a teológia műveléséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a különböző teológiai diszciplínáknak megfelelően. Az alapképzés az elméleti oktatás mellett különböző gyakorlati képzéseket is magában foglal (missziós gyakorlatok, legációs szolgálatok, nyári gyülekezeti szolgálat). Ezek a tevékenységek nem szerepelnek ugyan a képzés hivatalos curriculumában, az egyházi szolgálatba álláshoz viszont elengedhetetlen feltétel az ezekben való részvétel.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 4 év