Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Régészet

Ezen a szakon a diákoknak lehetőségük lesz elsajátítani egy komplex szakma gyakorlati és
elméleti eszköztárát egy interdiszciplináris, modern oktatási program keretén belül. Az
előadások, szemináriumok, terepgyakorlatok és szakkollégiumi programok célja a régészeti
terepkutatás módszereivel (terepbejárás, geofizikai felmérés, ásatás stb.), a leletek
laboratóriumi vizsgálatával, valamint a régészeti adatok elméleti értelmezési keretével való
megismerkedés. Az oktatási kínálat a következő témakörökön alapszik: társadalomrégészet,
kognitív régészet, éremtan és felirattan, az őskor és római kor régészete, a középkor
régészete, etnoarcheológia. A megszerzett diploma lehetőséget nyújt a tereprégészként,
kutatóként, muzeológusként, valamit tanárként való elhelyezkedésre.

Mindemellett mesteri és doktori képzésen belül továbbtanulási lehetőséget biztosítunk
magyar nyelven, a kulturális örökség, történelem szakterületen.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év