Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Művészettörténet

A szak célja, hogy a hallgatók megismerjék és értelmezni tudják az egyetemes és a hazai
művészet történetének folyamatait és legjelentősebb emlékeit, áttekintést kapva ezen
alkotások formai és tematikai jellegzetességeinek változásairól, a művészettörténet
tudománya kutatási módszereinek alakulásáról és legújabb irányairól, muzeológiai
alapfogalmakról. Képzésünk keretében ugyanakkor hangsúlyosan megjelenik a művészeti
jelenségek történeti hátterének, társadalmi kontextusának megismerése is. Alaptantárgyak:
Egyetemes művészet története (I-V), Románia művészetének története (I-III),
Művészettörténeti morfológia, Ikonográfia, A művészettörténet-írás története, A
művészettörténeti kutatás módszertana, Általános muzeológia, Esztétika, Erdélyi műemlékek,
A bútorművesség története, Középkori festészet Erdélyben, A kortárs művészet története.

Mindemellett mesteri és doktori képzésen belül továbbtanulási lehetőséget biztosítunk
magyar nyelven, a kulturális örökség, történelem szakterületen.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év