Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok

A szak célja, hogy az érdeklődő diákok nyitott szemmel járjanak és szakszerűen
tájékozódhassanak a világpolitikai, európai és regionális viszonyok között a 21. században.
Átfogó interdiszciplináris oktatási kínálatunk a helyi és külföldi nemzetközi szakértők
bevonásával történik, amelyek a megfelelő szintű elméleti tudást biztosítják, illetve szakmai
gyakorlatokon élesben kipróbálhatóak az elsajátított elméleti ismeretek. Mindemellett a
jelentkezők átfogó betekintést nyernek a közelmúlt eseményeiről, az EU intézményeinek
működéséről, valamint lehetőség nyílik a széles egyetemi kapcsolathálónak kihasználásával
nemzetközi mobilitásra is. Szakkollégiumi programunk és rendszeresen megszervezett
szakmai tanulmányutak az egyetem falain kívül eső egyéni fejlődéshez és kapcsolatháló
kialakításra adnak korlátlan lehetőséget. Szakunk teljes akkreditációval rendelkező, magyar
nyelvű oktatást nyújt, valamint világszinten elismert egyetemi oklevelet biztosít, amely a
végzős hallgatók számára elhelyezkedési lehetőségeinek széles skáláját nyitja meg:                                                                                                  diplomácia, uniós pályázati irodák, uniós tanácsadás, helyi közigazgatás, multinacionális
vállalatok, újságírás, stb. Mindemellett továbbtanulási kínálatunk mesteri és doktori képzést
tartalmaz szintén magyar nyelven, a Nemzetközi Kapcsolatok szakterületen.

Város: Kolozsvár
Nyelv: román
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év