Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Kulturális turizmus

A szak célja általános elméleti ismereteket és gyakorlati tudást biztosítani a kulturális
örökségre és eseményekre irányuló turizmus terén.

Az elméleti képzés a turizmusban hasznosítható általános földrajzi és kultúrtörténeti
ismeretekre összpontosít. Az oktatás célja kultúránk és örökségünk minél több vetületének a
megismertetése, így az oktatás nagy hangsúlyt fektet történelmi múltunk, a művészeti és
régészeti örökségünk, történelmi, néprajzi és gasztronómiai hagyományaink bemutatására.

A gyakorlati képzés célja praktikus tudást nyújtani idegenvezetés, turisztikai tanácsadás,
projektmenedzsment, ügyfélszolgálat, eseményszervezés, a turizmusban érvényes jogi és
törvénykezési normák alkalmazása terén.

Alaptantárgyak: Kultúrtörténet, Művészettörténet, Nemzetközi turizmus, Kutatás és
tanácsadás a turizmusban, Régészeti és múzeumi itineráriumok, Idegenvezetés,
Gasztronómiai hagyományok, Néprajzi hagyományok, Kommunikációtudomány és
ügyfélszolgálat, A turizmus szociológiája, Pályázatmenedzsment, Városi kultúra, Politika és
emlékezet, Ökoturizmus, Vallásturizmus, Ipari örökség, Utazási irodalom, Az utazás és
turizmus kultúrtörténete, Magyarország és Erdély története, Erdélyi műemlékek stb.

Mindemellett mesteri képzésen belül továbbtanulási lehetőséget biztosítunk magyar nyelven,
kulturális örökség szakterületen.

Város: Kolozsvár
Nyelv: román
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év