Nyelv:
Képzési forma:
Időtartam:
Leírás
Könyvtár- és információtudomány

A szak célja, hogy hallgatóink megértsék és használni tudják az alapvető információkezelő és
-rendszerező műveleteket, az információmenedzsmentet, a könyvtáros szakma minden
csínját-bínját, a hagyományos és számítógépes formai és tartalmi feltárás mikéntjét, az osztott
katalogizálást, a digitális és/vagy virtuális könyvtár kezelését, az adatbáziskezelést, az
állományfejlesztést, az olvasásszociológiát, a különgyűjtemények rendezését, a multimédia
használatát, hogy PR szakértők legyenek, hogy megtanulják, megértsék és alkalmazzák az
újabb tudományos eredményeket, és hogy kommunikációelméleti szemszögből is meg tudják
közelíteni a más tudományokban megjelenő feladatokat.

A képzési program célkitűzései: elméleti tudás és szakmai gyakorlat elsajátítása, személyi és
szakmai kapcsolatok kiépítése romániai és külföldi szakemberekkel, valós szakmai
tapasztalatok és élmények szerzése. A képzési program előnyei: átfogó szakmai ismeretek,
interdiszciplináris oktatási kínálat, az európai egyetemeken folyó kommunkációtudománnyal
kompatibilis tanulmányi curriculum, amely lehetővé teszi a nemzetközi mobilitást, a végzős
hallgatók elhelyezkedési lehetőségeinek széles skáláját, tandíjtámogatást a szakkollégiumi
programokon keresztül. Perspektivikus munkakörök: könyvtáros, információmenedzser.

Város: Kolozsvár
Nyelv: magyar
Képzési forma: nappali
Képzés időtartama: 3 év