Leírás
Alapképzés
Mesteri
A karról...

Erdély szívében, a felsőoktatás fellegvárában a Kolozsvári Kar már 2002 óta törekszik kis létszámú, minőségi képzés biztosítására. Missziója nem a tömegképzést meghatározó „hallgatót mindenáron” jelszó mentén fogalmazódott meg, hanem épp ellenkezőleg: az intézmény számára kiemelt fontossággal bír az a cél, hogy az itt tanulók számára építő, tápláló környezetet is nyújtson. A karon tanuló közel 300 diák összesen 50 oktató segítségével, barátságos, partnerségen alapuló hangulatban sajátítja el a tudást, és válik jól képzett, szakmáját alaposan ismerő szakemberré. E cél eléréséhez az intézményt 2013 őszétől egy korszerű saját székhely is megerősíti.

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara több tudományterületen biztosít magyar nyelvű oktatást, melyek önmagukban is mind kiemelkedők Erdély szinten.


• Filmművészet, fotóművészet, média alapképzés (Filmtudomány mesterképzéssel társítható): a hallgatók egy 12 méter mélyen található, mindennel felszerelt stúdióban sajátíthatják el a filmezés minden fortélyát, különböző szakmai gyakorlatokon vehetnek részt, akár fesztiválokon is, ráadásul rengeteg pályázatra és versenyre neveznek be, ahonnan gyakran díjakat hoznak.

• Környezettudomány alapszak (Környezetvédelem és monitoring mesterképzéssel társítható): korszerűen felszerelt laborokban tanulhatnak és kutathatnak a diákok, valamit rengeteg kiránduláson részt vesznek a szakmai fejlődés érdekében, például Görögországba és különböző rezervátumokba látogatnak el

• Jog szak: a képzés kétnyelvű (magyar és román), így minden feltétel adott, hogy tökéletesen megtanuljanak a hallgatók románul, és román nyelvű szaktudásuk versenyképes legyen. A hallgatók romániai szinten egyedi perszimulációs teremben gyakorolhatják az elsajátított pereskedést, ráadásul a Collegium Iuridicum szakkollégiumban találhatnak otthonra, ahol külön kutatókönyvtár áll rendelkezésükre. Elhelyezkedésüket pedig a bírói, ügyészi, ügyvédi szakvizsgákra való külön felkészítő programok segítik a szak elvégzése után.

• Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok alapszak (Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesterképzéssel társítható): a hallgatók mind eljutnak Brüsszelbe, és megismerkednek az Európai Parlamenttel, de Bukarestbe és Budapestre is gyakran ellátogatnak, ráadásul az angol és német nyelvtudásukat is fejleszthetik.

• Táncművészet alapszak: 2020 őszétől kezdett az első olyan évfolyam, akik a jövő szakképzett táncpedagógusai, táncművészei lehetnek. A hangsúlyosan néptánc irányú szak elvégzése felkészít a táncművészeti alkotások értelmezésére, tánccsoportok munkájának irányítására, koreográfusokkal, rendezőkkel történő együttműködésre. Ez azt jelenti, hogy akik a képzést elvégzik, elhelyezkedhetnek hivatásos együtteseknél, mozgásművészeti műhelyeknél, színházi társulatoknál, és vállalhatnak munkát szakképzett táncpedagógusként is.