Leírás
Alapképzés
Mesteri
A karról...

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar két tanszéket foglal magába: a Nyelv- és Irodalomtudományi, valamint a Művészeti Tanszéket.
Mindkét tanszék a bolognai felsőoktatási rendszer szerint alap- és mesterképzést kínál a hallgatóknak. A Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék az angol, magyar, illetve német szakos bölcsészhallgatók képzését látja el: hároméves alapképzéseink (BA) után két éves mesterképzésre (MA) – Többnyelvűség és multikulturalitás – várjuk továbbtanulni vágyó diákjainkat.
A Művészeti Tanszék szakjai is egyaránt kínálnak alap– és mesterképzést. Mindkét szakirány alapképzésen (Zenepedagógia, Képzőművészet szak) megszerzett ismeretanyagát magiszteri képzés egészíti ki: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában illetve Vizuális kommunikáció témakörökben.