Leírás
Alapképzés
Mesteri
A karról...

Marosvásárhelyen a múlt hagyományai és a jelen szakmai kihívásainak megfelelő oktatás az anyanyelven történő minőségi orvos- és asszisztensképzésre adnak lehetőséget. Korszerű oktatási és kutatási lehetőségek és egy képzett oktatói közösség biztosítja a szakma elsajátítását, a külföldön is elismert diploma megszerzését. Az orvosképzés három nyelven (magyar, román és angol) zajlik, ami multikulturális jelleget kölcsönöz az Orvoskarnak. Az akkreditált képzések elvégzése után az egyetem lehetőséget nyújt a végzett orvosoknak a szakképzéshez, továbbá Mesteri és Doktori Iskolát is működtet.

Az idén is várjuk a magyar nyelven tanulni vágyó leendő orvosokat és egészségügyi asszisztenseket! Várjuk a szakmai érdeklődésük és elhivatottságuk miatt a kizárólag román nyelvű karokon tanulni vágyó magyar fiatalokat is.