Leírás
Alapképzés
Mesteri
A karról...

A Marosvásárhelyi Karon 2001 októberében öt szakon kezdődött el az oktatás. A szakkínálat folyamatos bővítése során a 2011/2012-es tanévbven 10 szakon folyik az oktatás. A Kar a magyar nyelvű műszaki felsőoktatás legjelentősebb központjává nőtte ki magát, amely országos viszonylatban egyedülálló módon biztosít magyar nyelvű képzést hat mérnöki szakon.
Kezdetben a város központjában található Deus Providebit Tanulmányi Házban zajlott az oktatás, majd ahogy a diáklétszám növekedett, úgy kellett egyéb helyszíneket is bevonni. A 2003 nyarán elkezdett zöldmezős beruházás eredményeképpen 2006-ban már minden hallgató az új, Marosvásárhely és Koronka határában felépült Campusban kezdhette el a tanévet. A korszerű oktatás kihívásainak minden szempontból megfelelő épületben három amfiteátrum és mintegy 40 előadóterem és jól felszerelt laboratórium biztosítja a diákok elméleti és gyakorlati felkészülését. Itt kaptak helyet az adminisztratív egységek, a tanszékek, a könyvtár, az étkezde és a kávézó is. A kar főépületét körülvevő 27 hektár területen a kertészmérnöki szakos diákok gyakorlatoznak, akik parkosítják a terület egy részét.
Az egyetemi campus területén 2013 és 2014 között felépült a háromemeletes, 240 férőhelyes diákotthon.
A kar infrastrukturális fejlesztése folyamatos: az utóbbi évek legjelentősebb fejlesztése az International Physics House tudománytechnológiai kutatólaboratórium létrehozása volt. A beruházás a japán Tokyo Institute of Technology hathatós segítségével valósulhatott meg. A marosvásárhelyi helyszín rövid távú fejlesztési tervei között szerepel a diákbentlakás és a Procontrol céggel való együttműködési szerződés nyomán létrehozandó kutatási központ felépítése.