Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A 2007-ben alakult Kriza János Szakkollégium a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet szakkollégiumi hálózatának keretében működik, szakmai tevékenységét a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet és a Kriza János Néprajzi Társaság koordinálja.

Célja, hogy az egyetemen folyó néprajzi oktatás mellett olyan képzési formát nyújtson, amelynek keretében a szakkollégisták ismereteiket bővíthetik, az egyetemi oktatásból kimaradó témákkal, az interdiszciplináris szellemében pedig más szakterületek, rokon tudományok eredményeivel ismerkedhetnek meg. A tevékenység eleme az egyéni, irányítóval történő munka, az egyéni kutatás, a dolgozatírás, illetve ezeknek tudományos színtéren történő bemutatása. Mindezeken keresztül a vitaszellemet, az egyéni látásmódot, az elemzőkészséget, a kreativitást fejlesztjük. A meghívott kutatók előadásai, a műhelyviták és a néhány napos tanulmányutak a szakma és a magyarországi intézmények, publikációs és kutatási lehetőségek jobb megismerését teszik lehetővé.

Programok

A szakkollégium keretében egyéni és csoportos kutatások, terepmunkák, előadások és tanulmányi kirándulások megszervezésére nyílik lehetőség, illetve a fiatal kutatók publikálási lehetősége is biztosítva van.