Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán 2007 óta működik a Történelem Szakkollégium. A történelem, levéltár, könyvtár, illetve nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos BA és MA hallgatók kutatási terv és interjú nyomán válnak a kollégium tagjaivá. A tagok a szakkollégium keretén belül saját kutatást végeznek, szemináriumokon, előadásokon vesznek részt, recenziókat, tanulmányokat írnak. Minden évben valamennyi szakkollégista részt vesz az ETDK-n, a legjobb dolgozatok pedig szűkebb körben a Bajnokok Ligája elnevezésű konferencián is megmérettetnek, amely rendezvényen a szakkollégium tagjai közül is szép számban vesznek részt. A szakkollégium elsődleges célja a tehetséggondozás, hátteret biztosítva a kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára, segítve szakmai fejlődésüket. A diákok a kollégium keretein belül a történettudomány több korszakával és különböző témákkal foglalkoznak, így egyaránt helyet kap a középkor, kora újkor, újkor, a jelenkor és a nemzetközi kapcsolatok, valamint a történelemelmélet és a történetírás is.

Programok

A kéthetente sorra kerülő szakkollégiumi találkozók alkalmával a tagok megbeszélik a kutatásuk során felmerülő problémákat, és elsajátíthatják a kutatás módszertani fortélyait. A szakkollégiumi program az első félévben a módszertani problémákra helyezi a fő hangsúlyt, fontos helyet kap a szakszerű dolgozatírás mikéntjeinek és hogyanjainak a bemutatása, míg a második félévben a konferenciákra (elsősorban az ETDK) való felkészülésé a főszerep. Ezeken a találkozókon a helyes előadásmódot, prezentációkészítést, érvelési és bemutatási technikát tanulják meg a szakkollégisták. A kötelező recenziókészítések az íráskészség javulását, illetve a kritikai szemlélet fejlődését segítik, ugyanakkor fontos publikálási lehetőséget is jelentenek egy kezdő történész számára.