Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A GTK küldetése, hogy hozzájáruljon a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatók egyetemi oktatáson kívüli szakmai fejlődéséhez azáltal, hogy a tagok valós vagy a gyakorlathoz közel álló szituációkban tanulják meg alkalmazni az egyetem padjaiban elsajátítottakat. 

Programok

ELŐADÁSOK ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEK

Egy-egy gazdasági témát vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területet feldolgozó szakmai előadások és szemináriumok, amelyeket az adott szakterület elismert képviselői, valamint gyakorló szakemberei tartanak meg a szakkollégium tagjainak. A meghívott előadók mindig hasznos információkkal gazdagították a Gazdasági Tanácsadó Klub (GTK) tagjainak tudását, látókörét, akár konkrét projektben való segítségnyújtással vagy gyakorlati képzésekkel. Ami nagyszerű lehetőség a leadership program keretében, hogy a diákok angol nyelvű előadásokat hallgathattak, így fejlesztve nyelvtudásukat is.

MENEDZSMENT SHADOWING

Munkanap egy menedzser mellett. Lehetőséget biztosítunk sikeres vállalati vezetőkkel és szakemberekkel való találkozásokra, személyes, illetve szűk körben szervezett beszélgetésekre.

ESETTANULMÁNY-OLDÁS

Olyan gyakorlathoz közel álló (esettanulmány jellegű) menedzsment-problémákkal találkozhatnak a Gazdasági Tanácsadó Klub (GTK) tagjai, melyek során valós vállalati döntések meghozatalára, módszertani és strukturált megalapozására, valamint ezek prezentálására készülnek fel. Az esettanulmány jellegű feladatok a piaci jellegű feladatok „előszobájának” tekinthetők.

IPARÁGELEMZÉS

Általában egy ágazat, egy piac mély megismerését, átlátását és meglátások, elemzések struktúrált prezentálását tűzik ki célul, vállalatvezetők által koordináltak, hosszabb lefolyásúak, általában több részeredmény-ismertetést, módosítást, egyeztetést igényelnek. A végcélt ezúttal is egy olyan prezentáció, tanulmány előállítása jelenti, amely adott piaci döntési szituációkkal kapcsolatos. Lényeges szempont, hogy a szellemi végtermék olyanná kell váljon, hogy azt gyakorlatban hasznosíthatónak ítélje meg egy vállalatvezető.

VERSENYEK

Különböző hazai- és nemzetközi neves versenyeken való részvétel. A GTK tagok az elmúlt években többek között olyan egyetemek, mint: a Georgetown University-, a University of Washington-, a Norwegian School of Economics-, a Maastricht University- és az Universidad Panamericana által szervezett versenyein vehettek részt.

KÖZÉPISKOLÁS PROGRAM

Az üzleti tervezés oktatásán keresztül olyan gyakorlatias gazdasági tudás átadása, amely a középiskola padjaiban elsajátított elméleti, közgazdaságtani és vállalkozástani ismereteket egészíti ki. A diákok jövőbeni szakmai profiljától függetlenül az üzleti logika elsajátításához szükséges alapok biztosítása, amelyek hozzásegítik a résztvevőket jövőbeni üzleti (vagy akár nem üzleti jellegű) céljaik eléréséhez. Hosszú távon a GTK tagjainak szakmai diverzifikációja.