Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A szakkollégiumi mozgalom mondhatni hungarikum. A magyar tehetséggondozási rendszer eleme, egy sajátos intézmény, amely a felsőoktatási rendszerben, a tagjai számára, igyekszik megfelelő környezetet biztosítani a magas színvonalú munkához.

A legrégibb ilyen intézményként az Eötvös Collegiumot tartják számon, amelyet még 1895-ben alapítottak, de a mai szakkollégiumi mozgalom első fecskéje azonban a budapesti Corvinus Egyetemen (akkori nevén Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem) működő Rajk László Szakkollégium, az ő mintájára szerveződött újra a szakkollégiumi mozgalom, és ma már szinte minden egyetemen működik, általában nem is egy, hanem több ilyen műhely.

A szakkollégiumi létet, az intézmények működését Magyarországon most már kormányrendelet, és egy közösen elfogadott Szakkollégiumi Charta szabályozza. A Chartában leírt főbb elvek mentén igyekszik kifejteni tevékenységét minden szakkollégium. A Szakkollégiumi Charta főbb elvei:

A szakkollégium széleskörű autonómiával és kiterjedt önkormányzattal rendelkezik.
A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka áll.
A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja.
A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy főiskolások közössége alkotja.
A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, illetve erre törekednek.
A szakkollégium nagy hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai fejlődésére, az alapképzés első éveitől az egyetemi illetve főiskolai képzés végéig.
Ma már a magyar szakkollégiumok Minősített Szakkollégium státuszt is szerezhetnek, amely minősítést a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma szakmai testület állít ki. A minősítés egy, illetve három tanévet magába foglaló időszakra szól.

Programok

A szakkollégiumi programok egy része ciklikusan, évente kerül megszervezésre, viszont a tagok igényei szerint egyszeri rendezvényekre is sor kerül.     

Ismétlődő programok:  

  • heti rendszerességgel szervezett találkozók - beszélgetések gazdasági témákról és problémákról
  • Gazdasági esettanulmányok olvasása és megoldása
  • Szakmai előadások
  • Tanulmányi utak
  • TDK dolgozatok elkészítése és megbeszélése