Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumot az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa alapította 2015-ben, azzal a céllal, hogy igényes otthona legyen a Marosvásárhelyen tanuló MOGYE és Református Asszisztensképzős diákoknak. A szakkollégium a lakhatáson túl lehetőséget nyújt arra, hogy a bentlakó diákok mind szakmailag, mind pedig hitben, lelkileg gyarapodjanak. A rendszeresen megtartott előadások, képzések, szakmai műhelyek a tanulmányi előremenetelt, a heti rendszerességgel megtartott bibliaórák, és egyéb közösségépítő alkalmak pedig a lelki, közösségi élet fejlődését szolgálják. A kollégium 1,2,3 illetve 4 ágyas szobákkal rendelkezik, mindegyik szobának külön fürdője van. Emeletenként egy modernül felszerelt konyha, az alagsorban egy mosókonyha, valamint különböző közösségi terek biztosítják a kényelmes életet.

Programok

Szakkollégiumi előadások

Félévente 6-8 szakmai előadást szervezünk diákjainknak, melyekre ismert orvosokat, egészségügyi dolgozókat, közéleti személyiségeket hívunk meg. Az előadók olyan témákat érintenek, amelyekkel nem vagy csak hiányosan találkozhatnak az egyetemi oktatás során, de a hallgatóság szakmai fejlődését szolgálják.

Bibliaórák

A hitbeli, lelki gyarapodás érdekében az intézmény lelkész-igazgatója heti rendszerességgel tart bibliaórákat. Ezek az interaktív alkalmak nagyban hozzájárulnak az erős, összetartó közösség kialakulásához.

Közösségépítő tevékenységek

A tanév során számos olyan kollégiumi rendezvényünk van, amelyek az egy közösséggé válást segítik: gólyatábor a frissen beköltözöttek számára; ismerkedő tábor a Kollégium összes lakójával; ünnepi adventi készülődés, közös vacsorafőzéssel; karácsony; alternatív bibliaórák, film- és játékestek; népdalestek; bel- és külföldi kirándulások; végzősök búcsúztatása.