Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A Sapientia EMTE Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszéke a diákok jobb szakmai előmenetele érdekében minden évben tutori programot hirdet meg. Ennek keretében a tanszék oktatói vállalják, hogy az általuk előzetesen megjelölt tematikában a hallgatókkal külön program keretében foglalkoznak. A program résztvevői emellett különböző szakmai tevékenységeken, versenyeken, kirándulásokon, táborokban vehetnek részt.

A tutori programba bekapcsolódhatnak az alapképzésen és a mesteri képzésen tanuló hallgatók is. A foglalkozás végeredménye a végzős évfolyam számára a szakdolgozat lehet, az alsóbb évfolyamok számára pedig olyan dolgozat, amellyel Tudományos Diákköri Konferenciára vagy más konferenciára lehet jelentkezni. A legjobb dolgozatok megjelentetését pedig a tanszék támogatja.

Programok

Tanulmányút Brüsszelbe – a tanszék kétévente szervez tanulmányutat, mely keretében a hallgatók többek között ellátogatnak az európai parlamentbe és különböző neves intézményekbe. A tutori program résztvevői számára külön helyeket tartanak fenn, és ők ingyenesen vehetnek részt a kiránduláson.

Versenyek – különböző vetélkedőkre biztosít részvételi lehetőséget a tutori program. Így például a hallgatók részt vehetnek a budapesti protokollversenyen vagy a NegoMoot szimulációs játékon.

Szakmai programok – a folyamatos tutori egyeztetések egyik célja, hogy a hallgatókat felkészítse a Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre, sikeres előadás esetén pedig az OTDK-ra. Emellett a tanszék havi rendszerességgel Egyetemi Estéket szervez, melyek keretében a tudományterület szakembereit hívják meg előadónak.

Folyamatos szakmai támogatás – minden hallgató egy oktatóval dolgozik együtt, aki segíti kutatásában. Ezek a tutorok segítenek szakirodalmat választani, kutatási irányt mutatni, és a dolgozatot is véleményezik.