Leírás
Programok
A szakkollégiumról...

A szakkollégium 2007 óta működik a BBTE Földrajz Karán, a KMEI keretein belül. Fő célkitűzése összefűzni a kutatni kívánó diákokat a segítőkész tanárokkal, fejleszteni a tehetséges geográfus hallgatók képességeit, hozzásegíteni őket a magasabb szakmai eredményekhez, illetve a piacon való helytálláshoz. A szakkollégium közös tanár–diák kutatásokat kezdeményez, publikálási és szakmai fórumokon való bemutatás lehetőségét biztosítja. A kutatásokat költség- és eszköztámogatások révén segíti elő, az eredményes munkát pedig ösztöndíjjal jutalmazza.

Programok

Műhelyeink / tutorok: Székelyföldi Ásványvíz Kataszter (erdélyi borvízforrások vizsgálata), Térképtár (a Cholnoky Térképtár működtetése, hozzá tartozó térképtörténeti kutatások), Fényképtár (a Cholnoky Fényképtár működtetése), Geomorfológiai folyamatok (drónnal végzett fotogrammetriai mérésekkel végzett felszínalaktani terepezések), Turizmustörténet (erdélyi kastélyok, fürdők, turistaházak), Geopolitika (biztonságpolitika, nemzetközi kapcsolatok).