Online és díjmentesen lehet felvételizni a Sapientiára

A Sapientia EMTE Szenátusa úgy határozott, hogy a 2020. évi egyetemi felvételi lebonyolítása online módon fog történni, a jelentkezőket pedig mentesíti a beiratkozási díj térítése alól. A nyári felvételi időszak 2020. július 8-19. közé esik. A Sapientia EMTE a 2020/2021-es egyetemi tanévben összesen 1 115 alapképzéses és 291 mesterképzéses helyet hirdet meg.

Részletes információkat itt találsz.

Kolozsvári kar

A nyári felvételi időszak karunkon 2020. július 8-ától kezdődik. Az alap- és mesterképzésekre való nyári és őszi beiratkozás és, ahol szükséges, a felvételi vizsga is online platformon keresztül fog zajlani, ennek részleteiről hamarosan külön hírben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Fontos változás karunkon, hogy alapképzéseink közül a jog szak felvételi követelményei változtak, a jelenlegi helyzetre való tekintettel a képességfelmérő írásbeli vizsga elmarad, és 100%-ban érettségi átlag alapján történik a bejutás. A mesteri képzéseknél a környezetvédelem és monitoring esetében elmarad a motivációs beszélgetés, így az alapképzés és licenszvizsga átlaga számít 100%-ban, míg a filmtudomány mesterképzésen csak ősszel hirdetünk felvételit, és 100%-osan a szóbeli vizsga alapján történik majd a bejutás. 

A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a 2020/2021-es egyetemi tanévre idén az ősszel induló táncművészeti szakkal immár öt alapképzésen összesen 125, a három mesterin pedig 40 helyet hirdetünk, a különböző szakok részletei honlapunk felvételizőknek szóló felületén gyűjtöttük össze.

Csíkszeredai kar

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara a 2020/2021-es tanévben július 8 – 24. közötti időszakban történő felvételije az online térben fog zajlani, továbbá a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a jelentkezők mentesülnek a beiratkozási díj befizetésének terhe alól. 

A Csíkszeredai Karon 2020. július 8 – 24. közötti időszakban kerül sor a nyári felvételire online formában. Nagyon rövid idő alatt sikerült alkalmazkodni a járványhelyzethez, hiszen a teljes Karon ezekben a hónapokban zavartalanul működött az online oktatás, így a vezetőség úgy döntött, hogy az egyetemi képzésekre való beiratkozás is az online térbe költözik. A beiratkozási platform mobilkészüléken is könnyedén elérhető lesz, mely nagymértékben megkönnyíti a végzős középiskolás diákok jelentkezését.

Az idei éveben a Csíkszeredai Karon alapképzésen összesen 425 helyet hirdetünk, mesterképzésen 146 hely várja majd a jelentkezőket.

A járványügyi intézkedések miatt néhány szak esetében módosultak a felvételi követelmények. Az élelmiszeripari mérnök, román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom, valamint a világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szakoknál is elmaradnak a felvételi vizsgák és 100 százalékban az érettségi vizsga átlaga fog számítani a bejutásnál. A fenntartható biotechnológiák mesterképzésen a korábbi írásbeli vizsgát felváltja a szóbeli vizsga, mely előre közölt tematika alapján fog történni. 

Marosvásárhelyi kar

A marosvásárhelyi karon az idén induló alapkézéses szakokat itt tekintheted meg. A felvételi menetéről, kritériumokról bővebb infót itt szerezhetsz.

Mi szükséges az online felvételi beiratkozáshoz?

Az ingyenes felvételi beiratkozás online módon történik a Sapientia EMTE felvételi beiratkozási platformján keresztül, a beiratkozáshoz szükséges adatok és dokumentumok feltöltésével. Beiratkozási időszak: 2020. július 8-19. A jelentkezőknek saját felelősségükre nyilatkozniuk kell arról, hogy az online platformra feltöltött adatok hitelesek, és a szkennelt dokumentumok megfelelnek az eredeti okiratoknak, valamint arról, hogy sikeres felvételi esetén az adott képzésre való beiratkozás során a jelentkező felmutatja az eredeti okiratokat. 

A felvételi beiratkozáshoz az alábbi szkennelt dokumentumok szükségesek, amelyekre vonatkozóan általános elvárás, hogy jól olvashatóak legyenek.

a. Alapképzési szakok esetében

 • Érettségi oklevél vagy oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylat, amely az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket igazolja, és tartalmazza az érvényességet, és magába foglalja azt megjegyzést is, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. 
  • Külföldi középiskolák végzettjei esetében szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó CNRED által kibocsátott igazolás (Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat). Az eredeti oklevél szkennelt változata abban az esetben vehető figyelembe, ha a jelentkező előzetesen benyújtotta az egyetem Rektori Hivatalába az oklevél hivatalos, CNRED általi elismertetési eljárásához szükséges iratokat;
 • háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
 • születési bizonyítvány;
 • személyi igazolvány.

Esetenként még szükségesek a következők:

 • házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat;
 • egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) másoddiplomás képzésrejelentkezők esetében;
 • a karok felvételi szabályzatában meghatározott versenyeken szerzett díjakról szóló
 • oklevelek vagy egyéb bizonylatok, amelyeket beszámítanak a felvételi eredmények megállapításakor.

b. Mesteri szakok esetében

 • Érettségi vagy azzal egyenértékű oklevél;
 • háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
 • születési bizonyítvány;
 • személyi igazolvány;
 • alapképzési vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél (vagy az oklevelet helyettesítő igazolás).
  • Külföldi egyetemek végzettjei esetében szükséges az oklevél elismerésére vonatkozó, CNRED által kibocsátott igazolás. Az eredeti oklevél szkennelt változata abban az esetben vehető figyelembe, ha a jelentkező előzetesen benyújtotta az egyetem Rektori Hivatalába az oklevél hivatalos, CNRED általi elismertetési eljárásához szükséges iratokat;
 • oklevélmelléklet vagy törzskönyvi kivonat (2020-ban végzettek kivételével)
 • nyelvvizsga igazolás.

Esetenként még szükségesek a következők:

 • házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat.