Leírás
Alapképzés
Mesteri
A karról...

Az állattenyésztő szakma a különböző háziállatok, halak és prémes állatok
tenyésztésével és nemesítésével foglalkozik. Az alapképzés után a hallgatók
szakosodhatnak a baromfi-, juh-, ló-, szarvasmarha-, nyúl-, valamint a haltenyésztés, a
takarmányozástan, az állategészségtan, a takarmánynövény-termesztés területén. A
képzéshez kötelező szakmai gyakorlati időszakok, terepgyakorlatok is tartoznak.