Leírás
Alapképzés
Mesteri
A karról...

A Római Katolikus Teológia Kar küldetését az alábbiakban foglalhatjuk össze:
a teológiai képzés és kutatás elősegítése, egyházi, szociális és karitatív tevékenységek keretében, egy tudásalapú társadalom követelményeivel összhangban, az alapképzéstől kezdve a továbbképzésen keresztül, az egyetemi és egyházi értékek körforgásába ágyazottan,
a társadalom és az egyház közötti kölcsönhatás kereteinek biztosítása,
hozzájárulás a vallásos képzéshez, az oktatási, egyházi és szociális-karitatív struktúrák fejlesztéséhez, a valós társadalmi szükségletekkel összhangban.