Leírás
Alapképzés
A karról...

A kar küldetés felsőoktatási szakemberek képzésére a nemzetközi gazdasági kapcsolatok területén.

Alapképzés
Mesteri