Karok száma:
Leírás
Karok
Az egyetemről...

 A „Dimitrie Cantemir” Egyetem az általa előléptetett értékek által egy fontos helyet foglal el a román oktatás-tudomány terén.
Az Egyetem törekszik az európai kontextus felé haladni, azáltal, hogy célunk egy demokratikus Romániát formálni és kifejleszteni a globalizációs folyamat során, teret nyújtva az intellektuális fejlődésnek és egy kedvező keret létrehozására, amely elősegíti a különböző etnikumú diákok közti kapcsolatteremtést.
Az Egyetem bátorítja úgy a tanárok szintjén, mint a diákok szintjén is a legmagasabbra törekvést azáltal, hogy egy folytonos kulturális kutatásra buzdítja őket.
Az Egyetem, egy folytonos fejlődésnek lévén kitéve, az első létrehozott kar – a Jogi Kar mellé új egyetemi karokat fűzött: Gazdaságtudományi Kar három szakosítással: Pénz- és bankügyletek, Turizmus- és szolgáltatásgazdaság és Üzleti informatika, Pszichológiai és Oktatás Tudományok Kar két szakosítással: Pszichológia és Különleges Pszicho-pedagógia, Földrajz Kar, amelynek szakképzési ága: Idegenforgalmi földrajz.
 

Kihelyezett tagozatok
Ösztöndíjak